کرد موزیک

ئاگرین دلشاد

Albums

ادامه مطلبآلبوم جدید آگرین دلشاد بنام تی ناگی( تی ناگه ی ) با کیفیت ۳۲۰

ئاگرین دلشادتی ناگه ی

MP3s

ادامه مطلبدانلود آهنگ جدید ایوب علی و اگرین دلشاد بنام ای بلنجه + متن آهنگ

ایوب علی و اگرین دلشادای بلنجه

ادامه مطلبدانلود اهنگ جدید آگرین دلشاد به نام هه مو که سم + متن و شعر

اگرین دلشادهه مو که سم

ادامه مطلبئاگرین دلشاد اهنگ ره نگار

ره نگارئاگرین دلشاد

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ داده لانکه +متن وشعر

ئاگرین دلشادداده لانکه

ادامه مطلبآگرین دلشاد اهنگ هه ی ناز+متن وشعر

ئاگرین دلشادهی ناز

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ ها زراویکی

آگرین دلشادهازراویکی

ادامه مطلبئاگرین دلشاد اهنگ ئیمه گیانیکین +متن و شعر

ئاگرین دلشادئیمه گیانیکین

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ که زی جه رگم +متن وشعر

ئاگرین دلشادکه زی جه رگم

ادامه مطلباهنگ ای یاری نازدار اگرین دلشاد + متن وشعر

ئاگرین دلشادای یاری نازدار

ادامه مطلبآگرین دلشاد آهنگ روژی جه ژن+متن وشعر

ئاگرین دلشادروژی جه ژن

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ که تانه +متن وشعر

آگرین دلشادکه تانه

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ ئه مره کم +متن وشعر

ئاگرین دلشادئه مره کم

ادامه مطلبآگرین دلشاد اهنگ نه توری+ متن وشعر

اگرین دلشادنه توری

ادامه مطلباگرین دلشاد اهنگ بسکی که فیوکی

ئاگین دلشاد بسکی که فیوکی

ادامه مطلبدانلود اهنگ بلیم چی از اگرین دلشاد + شعر اهنگ

آگرین دلشادبلیم چی

ادامه مطلبدانلود اهنگ به داخه وه از اگرین دلشاد + شعر اهنگ

آگرین دلشادبه داخه وه

ادامه مطلبدانلود اهنگ تو ئه و که سه ی از اگرین دلشاد

ئاگرین دلشاد تو ئه و که سی

ادامه مطلبدانلود اهنگ تی ناگه ی از ئاگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشادتی ناگه ی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ساعت چند از ئاگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشادساعت چند

ادامه مطلباهنگ جدید اگرین دلشاد بنام مینا گیان +تکست اهنگ

اگرین دلشادمینا گیان

ادامه مطلبدانلود اهنگ هه مو کسم از اگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشادهه مو کسم

ادامه مطلبدانلود اهنگ جار از ئاگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشادجار

ادامه مطلبدانلود اهنگ “دوا نامه” از اگرین دلشاد + متن اهنگ

ئاگرین دلشاددوا نامه

ادامه مطلبدانلود اهنگ درویه از ئاگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشاددرویه

ادامه مطلبدانلود اهنگ برو دلم از اگرین دلشاد + تکست اهنگ

ئاگرین دلشادبرو دلم