کرد موزیک

میران برهان

MP3s

ادامه مطلبدانلود اهنگ مه کر از میران برهان + شعر اهنگ

میران برهانمه کر

ادامه مطلبدانلود اهنگ من به بی تو از میران برهان + متن وشعر

میران برهانمن به بی تو

ادامه مطلبدانلود اهنگ یاری من از میران برهان

میران برهانیاری من

ادامه مطلبدانلود اهنگ بالیره بم از میران برهان + متن وشعر

میران برهانبالیره بم

ادامه مطلبدانلود اهنگ نه گوراوم از میران برهان +متن وشعر

میران برهاننه گوراوم

ادامه مطلبدانلود اهنگ لی گه ری از میران برهان + متن و شعر

میران برهانلی گه ری

ادامه مطلبدانلود اهنگ فیری فرمیسکه از میران برهان + متن وشعر

میران برهانفیری فرمیسکه

ادامه مطلبدانلود اهنگ که تو هاتی از میران برهان

میران برهانکه تو هاتی

ادامه مطلبدانلود اهنگ پیم بلی تو از میران برهان + متن وشعر

میران برهانپیم بلی تو

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئیستا وجاران از میران برهان + متن وشعر

میران برهانئیستا و جاران

ادامه مطلبدانلود اهنگ سوزیک بو سلیمانی از میران برهان + متن وشعر

میران برهانسوزیک بو سلیمانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوشین از میران برهان + متن و شعر

میران برهانچاوشین

ادامه مطلبمیران علی اهنگ بمدوینه + متن اهنگ

میران علیبمدوینه

ادامه مطلبدانلود اهنگ یک پی ناسه از میران برهان + متن و شعر

میران برهانیک پی ناسه