Download ریبوار و ریبوار

Download And Listen To ریبوار و ریبوار by حسن زیرک

حسن زیرک – ریبوار و ریبوار
ریبوار و ریبوار حسن زیرک 205پخش
حسن زیرک – داینه
حسن زیرک داینه 428 پخش
حسن زیرک – ده تی که
حسن زیرک ده تی که 528 پخش
حسن زیرک – به لار
حسن زیرک به لار 540 پخش
حسن زیرک – هو له یلا
حسن زیرک هو له یلا 244 پخش
حسن زیرک – بانه و مه ریوان
حسن زیرک بانه و مه ریوان 260 پخش
حسن زیرک – باران بارانه
حسن زیرک باران بارانه 252 پخش
حسن زیرک – که و یار
حسن زیرک که و یار 207 پخش
حسن زیرک – وامه که
حسن زیرک وامه که 172 پخش
حسن زیرک – نیمه چاره
حسن زیرک نیمه چاره 198 پخش
حسن زیرک – ریبوار و ریبوار
حسن زیرکریبوار و ریبواردرحال پخش
حسن زیرک – شلیره
حسن زیرک شلیره 191 پخش
حسن زیرک – لیم زیز بوه
حسن زیرک لیم زیز بوه 182 پخش
حسن زیرک – ساقی
حسن زیرک ساقی 226 پخش
حسن زیرک – کولوانه سور
حسن زیرک کولوانه سور 169 پخش
حسن زیرک – یاره که م دلدارکه م
حسن زیرک یاره که م دلدارکه م 183 پخش
حسن زیرک – لورکه
حسن زیرک لورکه 179 پخش
حسن زیرک – بر هه لبینه
حسن زیرک بر هه لبینه 155 پخش
حسن زیرک – ئامینه گیان
حسن زیرک ئامینه گیان 173 پخش
حسن زیرک – کویستانان خال خال
حسن زیرک کویستانان خال خال 199 پخش
حسن زیرک – سیخمه
حسن زیرک سیخمه 201 پخش
حسن زیرک – جوانی جوانی
حسن زیرک جوانی جوانی 164 پخش
حسن زیرک – اموزا
حسن زیرک اموزا 512 پخش
حسن زیرک – نیه له مال
حسن زیرک نیه له مال 174 پخش
حسن زیرک – با وا بی
حسن زیرک با وا بی 190 پخش
حسن زیرک – کراس ره ش
حسن زیرک کراس ره ش 184 پخش
حسن زیرک – قومری
حسن زیرک قومری 167 پخش
حسن زیرک – لاده
حسن زیرک لاده 174 پخش
حسن زیرک – سیو پی گه یشت
حسن زیرک سیو پی گه یشت 163 پخش
حسن زیرک – نه مام
حسن زیرک نه مام 165 پخش
حسن زیرک – قاسپه ی که و
حسن زیرک قاسپه ی که و 184 پخش
حسن زیرک – په ری
حسن زیرک په ری 189 پخش
حسن زیرک – پی بلی مه زه دار
حسن زیرک پی بلی مه زه دار 188 پخش
حسن زیرک – ئامینه ئه ورو
حسن زیرک ئامینه ئه ورو 183 پخش
حسن زیرک – دینه مه رو
حسن زیرک دینه مه رو 185 پخش
حسن زیرک – کولوانه سور
حسن زیرک کولوانه سور 446 پخش
حسن زیرک – کتانه
حسن زیرک کتانه 180 پخش
حسن زیرک – دوکتور
حسن زیرک دوکتور 183 پخش
حسن زیرک – شه ده لار
حسن زیرک شه ده لار 182 پخش
حسن زیرک – شوفیر
حسن زیرک شوفیر 161 پخش
حسن زیرک – میر گولان
حسن زیرک میر گولان 163 پخش
حسن زیرک – سه بری
حسن زیرک سه بری 220 پخش
حسن زیرک – هه ر وایه
حسن زیرک هه ر وایه 324 پخش
حسن زیرک – نه سرین
حسن زیرک نه سرین 233 پخش
حسن زیرک – امین و امین
حسن زیرک امین و امین 183 پخش
حسن زیرک – لای لای سوره گول
حسن زیرک لای لای سوره گول 175 پخش
حسن زیرک – نصیحت بی بو دلدار
حسن زیرک نصیحت بی بو دلدار 202 پخش
حسن زیرک – نایلونه
حسن زیرک نایلونه 255 پخش
حسن زیرک – زارا
حسن زیرک زارا 195 پخش
حسن زیرک – راسته ی خه یابان
حسن زیرک راسته ی خه یابان 179 پخش
حسن زیرک – لانکوله
حسن زیرک لانکوله 177 پخش
حسن زیرک – وه ره قوربان
حسن زیرک وه ره قوربان 182 پخش
حسن زیرک – سابلاغ
حسن زیرک سابلاغ 182 پخش
حسن زیرک – ئه سمه ر دولبه ر
حسن زیرک ئه سمه ر دولبه ر 242 پخش
حسن زیرک – اری ناز
حسن زیرک اری ناز 287 پخش
حسن زیرک – هو له یلی
حسن زیرک هو له یلی 210 پخش
حسن زیرک – نورانی
حسن زیرک نورانی 198 پخش
حسن زیرک – مه زه دار
حسن زیرک مه زه دار 196 پخش
حسن زیرک – به رده
حسن زیرک به رده 192 پخش
حسن زیرک – ای وه ی له گول
حسن زیرک ای وه ی له گول 224 پخش
حسن زیرک – ده نگی ساز دی
حسن زیرک ده نگی ساز دی 204 پخش
حسن زیرک – ای به ناز
حسن زیرک ای به ناز 211 پخش
حسن زیرک – ناله شکینه
حسن زیرک ناله شکینه 206 پخش
حسن زیرک – خانمی مه زه دار
حسن زیرک خانمی مه زه دار 286 پخش
حسن زیرک – نامدوینی
حسن زیرک نامدوینی 488 پخش
حسن زیرک – گه و هه ره
حسن زیرک گه و هه ره 468 پخش
حسن زیرک – ناسکه جوانی
حسن زیرک ناسکه جوانی 456 پخش
حسن زیرک – نه وروز
حسن زیرک نه وروز 496 پخش
حسن زیرک – باوانکه ی
حسن زیرک باوانکه ی 517 پخش
حسن زیرک – کاکی جوتیار
حسن زیرک کاکی جوتیار 420 پخش
حسن زیرک – ئه سمه ر
حسن زیرک ئه سمه ر 496 پخش
حسن زیرک – کرماشان
حسن زیرک کرماشان 492 پخش
برچسب ها :