کرد موزیک

جدیدترینپربازدیدترینتصادفی

مظهر خالقی – فول آلبوم

891 بازدید

Download New Music Called

دانلود آهنگ جدید به نام

مظهر خالقی – فول آلبوم

-

-

Download Music


مظهر خالقی – فول آلبوم

دانلود آلبوم کردی جدید مظهر خالقی به نام فول آلبوم

 دانلود آلبوم فول آلبوم از مظهر خالقی با  لینک مستقیم

Download  Mazhar Khaleghi (Mazhari_Xalqi) Full Album

 

مظهر خالقی فول آلبوم

مظهر خالقی – فول آلبوم

آلبوم شماره۱

 

  ۰۱ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۱۳٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۸ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۵٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۳٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۴٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16

 

آلبوم شماره۲

  ۰۱ – Track.MP3 ۱۴ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۱۱٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۱۲٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۲٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۸ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۵٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۴٫۴ MB Oct-05-16

 

آلبوم شماره۳

  ۰۱ – Track.MP3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۴٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۳٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۳٫۵ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3 ۶٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۱۴ – Track.MP3 ۲٫۵ MB Oct-05-16

 

 

آلبوم شماره۴

 

  ۰۱ – Track.MP3 ۳٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۲٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۶٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۲٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۲٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۲٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۷٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۲٫۵ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۲٫۹ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3 ۱٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۴ – Track.MP3 ۳٫۲ MB Oct-05-16
  ۱۵ – Track.MP3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۱۶ – Track.MP3 ۳٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۵

  ۰۱ – Track.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۶٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۱۱٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۴ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۳٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۳٫۹ MB Oct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3 ۳٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3 ۴ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۶

  ۰۳ – Track.MP3 ۳٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۳٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۳٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۳٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۴٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  heste ey nazenin.MP3 ۳٫۴ MB Oct-05-16
  le la reshmali xelan.MP3 ۲٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۷

  ۰۱-pirdi sur.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲-kemere shil.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۷٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۳-helale.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۴-boy denim le bokane.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۱۱٫۸ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۸

 

  ۰۱ – Track.MP3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۲٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۲٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۳٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۶٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۴٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۶٫۸ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۶٫۸ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۹

  ۰۱ – Track.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۸ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۵٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۳٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۵٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۵٫۱ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۱۰

 

  ۰۱ – Track.MP3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۹٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  sergul.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۱۱

 

  ۰۱ – Track.MP3 ۵٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۶٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۳٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۳٫۵ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۲٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۲٫۹ MB Oct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3 ۳ MB Oct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3 ۱٫۸ MB Oct-05-16

آلبوم شماره۱۲

  ۰۱ – Track.MP3 ۳٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3 ۸٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3 ۴٫۴ MB Oct-05-16

آلبوم گلچین

 

  ۱۱AX LEYL U DAX LEYL.mp3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۳Nexmey jin.MP3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۶Aweney dulberi.MP3 ۴ MB Oct-05-16
  ۲۱Boni helalan.MP3 ۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۵۰Ey nishtiman.MP3 ۶٫۷ MB Oct-05-16
  ۶۱miqam.MP3 ۱۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۶۲Perchem siya.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۶۹Amine nazenine.mp3 ۴٫۱ MB Oct-05-16
  ۷۶Letan nabinewe.MP3 ۴٫۳ MB Oct-05-16
  ۸۰Berhelbene.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16

 

 

وی در خانواده‌ای از مشایخ کرد بدنیا آمد. از همان نوجوانی به یادگیری موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی کردی پرداخت.

اولین اجرای ضبط شده استاد متعلق به دههٔ سی است که در رادیو سنندج و به زبان فارسی اجرا کرده است. او دانش‌آموختهٔ فیزیک از دانشگاه تهران است و قبل از ورودش به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران دبیر دبیرستانهای تهران بود. از او بیش از ۲۵۰ آواز فولکلوریک ضبط و ثبت شده است. مظهر خالقی تا قبل از مهاجرتش به انگلستان و سپس اقامتش در کردستان عراق درسمت مدیر کل تلویزیون سنندج و کرمانشاه فعالیت کرد. وی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ رئیس رادیو و تلویزیون کرمانشاه بود. در این دوران فعالیت‌های موسیقی ارکستر رادیو کرمانشاه رونق گرفته و خوانندگان و نوازندگان مطرح کرد با رادیو کردی کرمانشاه به همکاری پرداختند.

وی در کنار سید علی اصغر کردستانی و محمد ماملی و حسن زیرک و ناصر رزازی از خوانندگان برجسته و شناخته‌شدهٔ موسیقی کردی به شمار می‌آید آهنگ‌های بسیاری از وی با آهنگسازی و تنظیم مرحوم مجتبی میرزاده، ضبط شده‌است. علاوه بر کتابهایی که توسط نویسندگان مختلف در مورد زندگی هنری استاد به بازار کتاب آمده اخیراً کتابی از اشعار آهنگهای مشهور وی نیز چاپ شده است؛ و مجموعه‌ای از آثار و آوازهایش با نظارت کامل خودش در انستیتوی فرهنگ و فولکلور کردستان بصورت صوتی منتشر شده است.وی باجناق جلال طالبانی رییس جمهور سابق عراق است

از ترانه‌های مشهور وی می‌توان «په پولهٔ ئازاد»، «ئه‌گه ڕێمه‌وه»، «ئاسۆی کورد» و «بیرت ده‌که‌م» را نام برد. آوازی به زبان انگلیسی از او با همکاری ارکستر سمفونیک بغداد و سلیمانیه به یادمان حادثه حلبچه به یادگار مانده است.

از سال ۱۳۹۰ از صدا و سیمای مرکز سنندج صدای ایشان گاهگاهی پخش می‌شود. او هم اکنون مدیر (ئینستوتی که له پوری کورد) در سلیمانیه کردستان عراق است. این مرکز در زمینهٔ هنر، ادبیات و فلکلور کرد فعالیت می‌کند.

در رادیو ملی آوا برخی از آثار استاد پخش میشودوی دارای مدرک دکترا دررشته فیزیک میباشد .

اشتراک آهنگ از در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ به نام

کد پخش آنلاین آهنگ به نام در سایت و وبلاگ شما

آخرین موزیک های

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید