کرد موزیک

آریاس جوان

اریاس جوان  سال 1367 در شهرستان مهاباد متولد شد

پدر اریاس جوان مهابادی و مادر وی بوکانی است

آریاس جوان تا سن 24 سالگی در مهاباد زندگی کرده و سپس برای ادامه کار هنری به سلیمانی رفته است و درحال حاضر در انجا زندگی میکند .

آریاس جوان یکم آهنگ خود را در سال 2012 به نام چاره نوس پخش کرده است واکنون دارای چهار آلبوم زیبا به نام های

ئه ستیره که م

بمشاره وه

پیکه نینت

12:12

Albums

ادامه مطلبآلبوم آریاس جوان بنام ئه ستیرکم ( استیره کم ) ✅️

آریاس جوانئه ستیرکم

MP3s

ادامه مطلبآهنگ بیله رزینه از آریاس جوان + متن آهنگ

آریاس جوانبیله رزینه

ادامه مطلباهنگ چاوره شی خوم از اریاس جوان + متن آهنگ

اریاس جوانچاوره شی خوم

ادامه مطلبآریاس جوان اهنگ تو بوی + متن آهنگ

آریاس جوانتو بویی

ادامه مطلباهنگ جدید آریاس جوان بنام ممنوعه + متن آهنگ

آریاس جوانممنوعه

ادامه مطلبدانلود اهنگ جدید آریاس جوان به نام گول بینن + متن و شعر

اریاس جوانگول بینن

ادامه مطلبآهنگ جدید آریاس جوان و ابا کریب به نام چوپی

آریاس جوان و آبا کریبچوپی

ادامه مطلبآریاس جوان اهنگ زور الوزم

آریاس جوانزور الوزم

ادامه مطلبآریاس جوان آهنگ ازادی ( ئازادی + متن )

آریاس جوانآزادی

ادامه مطلباریاس جوان اهنگ قت لبیرت نچه

آریاس جوان ق ت لبیرت نچه

ادامه مطلبهردی سلامی آهنگ مورفین

اریاس جوانمورفین

ادامه مطلباریاس جوان اهنگ نازه

اریاس جواننازه

ادامه مطلباریاس جوان اهنگ دنیا دگوره + متن و شعر آهنگ

اریاس جواندنیا دگوره

ادامه مطلباریاس جوان اهنگ گوشت +متن شعر

اریاس جوانگوشت

ادامه مطلباهنگ ئه م شاره اریاس جوان

اریاس جوانئه م شاره

ادامه مطلبآهنگ۹ آریاس جوان و تواناسعید

توانا سعید و اریاس جوان۹

ادامه مطلبدانلود اهنگ نه که ی بروی از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جواننه که ی بروی

ادامه مطلبدانلود اهنگ برواناکه م از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانبروا ناکه م

ادامه مطلبدانلود اهنگ نهاتی از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جواننهاتی

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاره نوس از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانچاره نوس

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه روم از اریاس جوان + متن وشعر

اریاس جوانئه روم

ادامه مطلبدانلود اهنگ روژی له دایک بونت از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانروژی له دایک بونت

ادامه مطلبدانلود اهنگ پی که نینت از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانپی که نینت

ادامه مطلبدانلود اهنگ حقی خوته از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانحقی خوته

ادامه مطلباریاس جوان آهنگ پی که نینت

آریاس جوانپی که نینت

ادامه مطلبدانلود اهنگ کاره سات از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانکاره سات

ادامه مطلبدانلود اهنگ مهربان از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانمهربان

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوشم دوی از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانخوشم دوی

ادامه مطلبدانلود اهنگ درفه ت از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جواندرفه ت

ادامه مطلبدانلود اهنگ پیروزت بی از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانپیروزت بی

ادامه مطلبدانلود اهنگ فریشته ی خه یال از اریاس جوان + متن و شعر

آریاس جوانفریشته ی خیال

ادامه مطلبدانلود اهنگ بمشاره وه از اریاس جوان + متن و شعر

آریاس جوانبمشاره وه

ادامه مطلبدانلود اهنگ کولان از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانکولان

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئیواره از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانئیواره

ادامه مطلبدانلود اهنگ دلت شکاندوم از اریاس جوان + متن و شعر

آریاس جواندلت شکاندوم

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه ریم به از اریاس جوان + متن و شعر

آریاس جوانچاوه ریم به

ادامه مطلبدانلود اهنگ عاشقی توم از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانعاشقی توم

ادامه مطلبدانلود اهنگ بو ئه ترسی از اریاس جوان + متن و شعر

اریاس جوانبو ئه ترسی

ادامه مطلبدانلود اهنگ باوش از اریاس جوان + متن و شعر

هلویست محمدباوش

ادامه مطلبدانلوداهنگ له هرچو بی از اریاس جوان + شعر اهنگ

اریاس جوانله هر چو بی

ادامه مطلبدانلود اهنگ توش به جیم دیلی از اریاس جوان + شعر اهنگ

اریاس جوانتوش به جیم دیلی

ادامه مطلبآریاس جوان آهنگ دل پر

آریاس جواندل پر

ادامه مطلبدانلود اهنگ دترسیم از اریاس جوان + شعر اهنگ

اریاس جواندترسیم

ادامه مطلبدانلود اهنگ دل رفینه که م از اریاس جوان + شعر اهنگ

اریاس جواندل رفینه که م

ادامه مطلبدانلود اهنگ دل رفینه که م از اریاس جوان + تکست اهنگ

اریاس جواندل رفینه که م

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه ستیره که م از اریاس جوان + شعر اهنگ

اریاس جوانئه ستیره که م

ادامه مطلبدانلود اهنگ فیرم بکه از اریاس جوان + تکست اهنگ

آریاس جوانفیرم بکه

ادامه مطلبدانلود اهنگ تو جوانترینی از اریاس جولن + تکست اهنگ

آریاس جوانتو جوانترینی

ادامه مطلبدانلود اهنگ دیداری اخر از اریاس جوان و هونیا کمال + تکست اهنگ

هونیا کمال و اریاس جواندیداری اخر

ادامه مطلبدانلودآهنگ باوشت از اریاس جوان + متن اهنگ

آریاس جوانباوشت

ادامه مطلباهنگ شیتم اریاس جوان + متن اهنگ

آریاس جوانشیتم

ادامه مطلبآریاس جوان آهنگ وا مه زانه

آریاس جوانوا مه زانه

Videos

ادامه مطلبکلیپ جدید آریاس جوان و توانا سعید بنام ۹

آریاس جوان9

ادامه مطلبدانلود موزیک ویدیو گول بینن از اریاس جوان

اریاس جوانگول بینن