کرد موزیک

جدیدترینپربازدیدترینتصادفی

حسن زیرک – فول آلبوم

1428 بازدید

Download New Album Called

دانلود آلبوم کردی جدید به نام

حسن زیرک – فول آلبوم

-

-

آلبوم های  خوانده شده در رادیو کرمانشاه

آلبوم شماره ۱ کرمانشاه

  ۰۰۳Kirmashan.MP3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۰۴Esmere dulbere.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۰۵Kaki jutyar.MP3 ۱۲٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۰۶Bawanekei.mp3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۰۷Newroz.mp3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۰۸Naske juani.MP3 ۷٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۰۹Kirmashan.MP3 ۱۱٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۱۰Lem barane.MP3 ۶٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۱۱Gewhere.MP3 ۶٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲Sablax.MP3 ۱۳٫۵ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۲ کرمانشاه

  ۰۱۴Belar.MP3 ۷٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۱۵Deteyke.mp3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۱۶Xanmi Mezedar.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۱۷Dayne.MP3 ۱۲٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۱۸Mezedar.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۱۹Namdweni.MP3 ۸٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۲۰Dengi saz de.MP3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲۱Ho leyli.mp3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۲۲Ey wey le gul.mp3 ۱۲٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۲۳Nurani.MP3 ۹٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲۴Berde.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  Hasan Zirak.mp3 ۴٫۱ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۳ کرمانشاه

  ۰۲۵Ere naz.MP3 ۱۲ MB Oct-05-16
  ۰۲۶Ey benaz.MP3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۲۷Emrekem Fatim.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۲۸Nemam.MP3 ۱۰٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۲۹Dine mero.MP3 ۶٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۳۰Qaspey Kew.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۳۱Rastey xeyaban.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۳۲Amine.mp3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۳۴Dengi yar.mp3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۳۵Peri.mp3 ۱۲ MB Oct-05-16
  ۰۳۶Kaki jutyar.mp3 ۸٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۳۷Dewere.mp3 ۴٫۳ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۴ کرمانشاه 

  ۰۱Naleshkene.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۳۸Sew pegeysht.mp3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۳۹Lade.MP3 ۱۱٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۴۰Nye le mal.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۴۱Belerzane.MP3 ۴٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۴۲Le silemankendi.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۴۳Areqchin.MP3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۴۴Bawabe.MP3 ۱۰٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۴۵Qumri.MP3 ۶٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۴۶Amoza.MP3 ۱۳٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۴۷Sixme.MP3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۴۸Jwani jwani.MP3 ۷٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۴۹Kiras resh.MP3 ۶٫۳ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۵ کرمانشاه 

  ۰۵۰Her waye.MP3 ۱۳٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۵۱Amin u amin.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۵۲Lay lay suregul.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۵۳Nesrin.MP3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۵۴Nesihet be bo dildari.MP3 ۴ MB Oct-05-16
  ۰۵۵Sebri T.MP3 ۸٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۵۶Mergulan T.MP3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۵۷Zara T.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۵۹Naylone T.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۶۰Rastey xeyaban T.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۶۱Lankole T.mp3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۵۸-Were qurban T.MP3 ۵ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۶ کرمانشاه 

  ۰۶۲-Kewyar T.mp3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۶۳-Leyla T.MP3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۶۴-Dilekey wergitim T.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۶۵-Baran barane T.MP3 ۸ MB Oct-05-16
  ۰۶۶-Hey eran T.MP3 ۹ MB Oct-05-16
  ۰۶۷-Tobe T.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۶۸-Hat belenje T.MP3 ۷٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۶۹Bane u meriwan T.MP3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۷۰-Deng de le shilanekey T.mp3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۷۱-Din din T.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۷۲-Narij le gel herme T.mp3 ۹ MB Oct-05-16
  ۰۷۳-Bom ble toze toze T.mp3 ۷ MB Oct-05-16
  ۷۴-Siney qebran.MP3 ۱۲ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۷ کرمانشاه 

  ۰۷۴-Wameke.mp3 ۷٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۷۵-Shlere T.mp3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۷۶-Lem ziz bue.MP3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۷۶-Saqi T.mp3 ۷٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۷۷-Rebwar T.mp3 ۹ MB Oct-05-16
  ۰۷۸-Nime chare T.MP3 ۸٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۷۹-Shemame u shilere.MP3 ۳٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۸۰-Nesihet be.MP3 ۴ MB Oct-05-16
  ۰۸۱-Kirmashan.MP3 ۱۰٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۸۲-Gowende.MP3 ۸٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۸۳-Rebwar u rebwar.MP3 ۸٫۶ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۸ کرمانشاه 

  ۰۸۴Ay lachin.MP3 ۶٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۸۵-Yarekem dildarekem.MP3 ۵٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۸۶-Lorke.MP3 ۶٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۸۷-Lenje.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۸۸-Amine gyan.MP3 ۶ MB Oct-05-16
  ۰۸۹-Lay lay.MP3 ۵٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۹۰-Kolwane sur.MP3 ۸٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۹۱-Berhelbene.MP3 ۶٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹۲-Kuestanan xal xal.MP3 ۳٫۸ MB Oct-05-16
  ۱۵ gildr k.mp3 ۲٫۶ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۹ کرمانشاه 

  ۰۹۳-Amine ewro.MP3 ۵٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۹۴-Shede lar.MP3 ۸٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۹۵-Pi bile mezedar.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۹۶-Dine mero.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹۷-Kolwane sur.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۹۸-Mergulan.MP3 ۷٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۹۹-Duktor.mp3 ۷٫۲ MB Oct-05-16
  ۱۰۰-Ketane.MP3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۰۱-Shofer.MP3 ۸٫۶ MB Oct-05-16

آلبوم های  خوانده شده در  بغداد 

آلبوم شماره ۱ بغداد

  ۱-sebriye.mp3 ۸٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۰-to bile nerme nerme.mp3 ۶٫۳ MB Oct-05-16
  ۱۱-gewhere.mp3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۲-hey be gule be.mp3 ۵٫۷ MB Oct-05-16
  ۱۳-kani u serkani.mp3 ۸٫۳ MB Oct-05-16
  ۲-amine suregul.mp3 ۶٫۳ MB Oct-05-16
  ۳-eran.mp3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۴-bot denim.mp3 ۶٫۷ MB Oct-05-16
  ۵-behar hatewe.mp3 ۶٫۶ MB Oct-05-16
  ۶-hewr u barane.mp3 ۴٫۳ MB Oct-05-16
  ۷-nime chare.mp3 ۷٫۱ MB Oct-05-16
  ۸-namdiwene.mp3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۹-resh esmer.mp3 ۵٫۹ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۲ بغداد

  ۱-bala berze.mp3 ۶ MB Oct-05-16
  ۱۰-mestim mestim.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۱-mijde bulbul behare.mp3 ۴٫۱ MB Oct-05-16
  ۱۲-chaw kejal.mp3 ۷٫۶ MB Oct-05-16
  ۱۳-zara.mp3 ۸٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۴-musiqa.mp3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۲-nemdiwe.mp3 ۷٫۱ MB Oct-05-16
  ۳-wergere.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۴-rasti.rasti.mp3 ۷٫۲ MB Oct-05-16
  ۵-xemxor u xwen shirinm.mp3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۶-be dinare.mp3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۷-bo to mirdim leyla.mp3 ۵٫۹ MB Oct-05-16
  ۸-her tom ewe to.mp3 ۷٫۲ MB Oct-05-16
  ۹-kej u kejale.mp3 ۶٫۶ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۳ بغداد

  ۱-derdit le min resh esmer.mp3 ۵ MB Oct-05-16
  ۱۰-nazdar.mp3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۲-chaw reshe wa were.mp3 ۶٫۷ MB Oct-05-16
  ۳-kewyar.mp3 ۷٫۱ MB Oct-05-16
  ۴-ashiqan.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۵-naylone.mp3 ۵٫۴ MB Oct-05-16
  ۶-sebri.mp3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۷-be lenger.mp3 ۵ MB Oct-05-16
  ۸-qaspe qaspi kew de.mp3 ۷٫۲ MB Oct-05-16
  ۹-meqam.mp3 ۶٫۹ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۴ بغداد

  ۱-kijan dechne mergolan.mp3 ۵٫۱ MB Oct-05-16
  ۲-xom be xulami.mp3 ۱۰٫۴ MB Oct-05-16
  ۳-lankole.mp3 ۵٫۹ MB Oct-05-16
  ۴-dengi saz de.mp3 ۸٫۴ MB Oct-05-16
  ۵-kijoley nazdar.mp3 ۴٫۱ MB Oct-05-16
  ۶-disan shew hat.mp3 ۸٫۳ MB Oct-05-16
  ۷-nazenin.mp3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۸-meqami yar eman.mp3 ۸٫۶ MB Oct-05-16
  ۹-yar eman.mp3 ۶٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۵ بغداد

  ۱-to bile toze toze.mp3 ۷ MB Oct-05-16
  ۱۰-be naz.mp3 ۷٫۸ MB Oct-05-16
  ۲-esmere dilbere.mp3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۳-charoke.mp3 ۸٫۲ MB Oct-05-16
  ۴-hem narince hem limo.mp3 ۸٫۱ MB Oct-05-16
  ۵-yar yar.mp3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۶-chit le kirdim.mp3 ۶٫۴ MB Oct-05-16
  ۷-de teyke de piri ke.mp3 ۷٫۵ MB Oct-05-16
  ۸-ay shile nazenine.mp3 ۱۸٫۹ MB Oct-05-16
  ۹-her waye.mp3 ۷٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۶ بغداد

  ۱-dayxe dugmeket.mp3 ۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۱۰-amine giyan.mp3 ۶٫۹ MB Oct-05-16
  ۲-dengi yar naya.mp3 ۷٫۸ MB Oct-05-16
  ۳-ketane.mp3 ۷٫۴ MB Oct-05-16
  ۴-shew.mp3 ۱۱٫۹ MB Oct-05-16
  ۵-miryem bokani.mp3 ۱۳ MB Oct-05-16
  ۶-her tom dewe.mp3 ۷٫۴ MB Oct-05-16
  ۷-yala shofir.mp3 ۶٫۳ MB Oct-05-16
  ۸-gwarekanit melerzene.mp3 ۵٫۶ MB Oct-05-16
  ۹-xale rebwar.mp3 ۶٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۷ بغداد

  ۱-rezye.mp3 ۷٫۴ MB Oct-05-16
  ۱۰-bo chi minit nawe.mp3 ۶٫۱ MB Oct-05-16
  ۲-nizam u nizam.mp3 ۹٫۶ MB Oct-05-16
  ۳-lem ziz buwe.mp3 ۷٫۹ MB Oct-05-16
  ۴-zawa le buke mede.mp3 ۱۰٫۸ MB Oct-05-16
  ۵-lay lay sure gul.mp3 ۷٫۵ MB Oct-05-16
  ۶-hatewe ba betewe.mp3 ۶٫۷ MB Oct-05-16
  ۷-qesem.mp3 ۶ MB Oct-05-16
  ۸-meqam.mp3 ۴٫۷ MB Oct-05-16
  ۹- ey wey le gul.mp3 ۷٫۴ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۸ بغداد

  ۰۱ Track 1.mp3 ۴٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۲ Track 2.mp3 ۵ MB Oct-05-16
  ۰۳ Track 3.mp3 ۵٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۴ Track 4.mp3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۵ Track 5.mp3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۶ Track 6.mp3 ۳٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۷ Track 7.mp3 ۳٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۸ Track 8.mp3 ۳٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۹ Track 9.mp3 ۳٫۹ MB Oct-05-16
  ۱۰ Track 10.mp3 ۵٫۸ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۹ بغداد

  Track 01.MP3 ۱۵٫۷ MB Oct-05-16
  Track 02.MP3 ۱۱ MB Oct-05-16
  Track 03.MP3 ۲۷٫۱ MB Oct-05-16
  Track 04.MP3 ۲۶٫۷ MB Oct-05-16
  Track 05.MP3 ۲۸٫۲ MB Oct-05-16
  Xan Baji.mp3 ۱۱٫۷ MB Oct-05-16

آلبوم شماره ۱۰بغداد

  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_01.MP3 ۶٫۲ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_02.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_03.MP3 ۸٫۳ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_04.MP3 ۸٫۳ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_05.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_06.MP3 ۵ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_07.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  BAGDAD_RADIO_AUDIOTRACK_08.MP3 ۵٫۸ MB Oct-05-16

تعدادی از سایر آهنگ ها

  ۰۰۳Kirmashan.MP3 ۷٫۱ MB Oct-05-16
  ۰۰۴Esmere dulbere.MP3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۰۵Kaki jutyar.MP3 ۱۲٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۰۶Bawanekei.mp3 ۴٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۰۷Newroz.mp3 ۳٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۰۸Naske juani.MP3 ۷٫۳ MB Oct-05-16
  ۰۰۹Kirmashan.MP3 ۱۱٫۷ MB Oct-05-16
  ۰۱۱Gewhere.MP3 ۶٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۱۴Belar.MP3 ۷٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۱۵Deteyke.mp3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۱۶Xanmi Mezedar.MP3 ۵٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۱۷Dayne.MP3 ۱۲٫۴ MB Oct-05-16
  ۰۱۸Mezedar.MP3 ۴٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۱۹Namdweni.MP3 ۸ MB Oct-05-16
  ۰۱Naleshkene.MP3 ۴٫۶ MB Oct-05-16
  ۰۲۰Dengi saz de.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۲۱Ho leyli.mp3 ۴٫۸ MB Oct-05-16
  ۰۲۲Ey wey le gul.mp3 ۱۲ MB Oct-05-16
  ۰۲۳Nurani.MP3 ۹٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۲۴Berde.MP3 ۵٫۵ MB Oct-05-16
  ۰۲۵Ere naz.MP3 ۱۱٫۹ MB Oct-05-16
  ۰۲۶Ey benaz.MP3 ۵٫۲ MB Oct-05-16
  ۰۲۷Emrekem Fatim.MP3 ۵٫۶ MB Oct-05-16

روزنامهٔ کیهان، منتشرشدن خبر بیمارشدن حسن زیرک، تهران، ۱۹۷۲ میلادی – ۱۳۵۱ خورشیدی

برخی از ترانه‌های معروف زیرک:

 • نوروز
 • کتانه
 • بارانه
 • خان باجی (ارمنی – کردی سورانی)
 • مریم بوکانی / تنظیم و ویولن از مجتبی میرزاده
 • زارا (زهرا)
 • گوهره
 • نالشکینه
 • آمنه و آمنه
 • ریبوار و ریبوار (کردی – فارسی)
 • لای لای
 • آمان دکتر
 • عرق چین
 • خوم به غولامی
 • یالا شوفر
 • دیسان شه‌و هات
 • گولدور مَنی گولدور (آذری – کردی)
 • له سینه قبران هاواره
 • هو لیلی
 • به‌ناز

ترانه‌های حسن زیرک که به ترکی استانبولی نیز بازخوانی شده‌اند:

 • ای نیشتمان – Ankara’nın Taşına Bak (Ruhi Su
 • نسرین – Ağlama Yar (Yavuz Bingöl)
 • امان دوکتور – Aman Doktor (Candan Erçetin)
 • یالا شوفر – Yallah Şoför (ابراهیم تاتلیس)
 • لیلا – Leyla (ازجان دنیز)

پخش آنلاین آلبوم به نام

دریافت آلبوم

اشتراک آهنگ از در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ به نام

آخرین موزیک های

۲ نظر

 • سلام و خدا قوت، انصافا چقدر زحمت کشیدید که این
  همه آهنگ از هنرمند مرحوم زیرک در اختیار دوستان
  قرار دادید، و چقدر هم آسان میتوانیم دانلود کنیم،
  بسیار ممنون و سپاسگزارم خدا خیرتون بده،

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.