کرد موزیک

جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ گل فروش

ZakariaGull Frosh

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ گوله گه نم

زکریا عبداللهگوله گه نم

ادامه مطلبلا په ری سپی

لا په ری سپی

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ نازه

Zakaria AbdullaNaze

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ ئازیز وانابی

Zakaria AbdullaAziz Wanabe

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ ریبوار +متن وشعر

Zakaria AbdullaRebwar

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ به و به و +متن وشعر

Zakaria AbdullaBew Bew

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ وره ئه سمه ر +متن وشعر

Zakaria AbduulaWere Esmer

ادامه مطلبزکریا عبدالله اهنگ هاگوله

Zakaria AbdullaHa Gule