جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
ادامه مطلبعزیز ویسی آهنگ چاوکم

Aziz WaysiChawakam

ادامه مطلبعزیز ویسی و ماجد موزیک ویدیو زور زور و کم کم

Aziz Waysi Ft MajidZor Zor W Kam Kam

ادامه مطلباهنگ مهناز عزیز ویسی

Aziz WaysiMehnaz

ادامه مطلبعزیز ویسی اهنگ شاخ

Aziz WaysiShax

ادامه مطلبعزیز ویسی اهنگ چنور

Aziz WaysiChnur

ادامه مطلباهنگ بوک وزاوا عزیز ویسی

Aziz WaysiBuku Zawa

ادامه مطلبعزیز ویسی اهنگ خشه خش +متن وشعر

Aziz WaysiXsha Xsh

ادامه مطلبعزیز ویسی آهنگ ارمنی+متن وشعر

Aziz WaysiArmani

ادامه مطلبعزیز ویسی اهنگ هاوسه ر+متن وشعر

Aziz WeysiHawsar

ادامه مطلباهنگ کچه جه ف از عزیز ویسی +متن وشعر

Aziz WaysiKcha Jaf