کرد موزیک

جدیدترینپربازدیدترینتصادفی

میران علی

ادامه مطلباهنگ جدید میران علی بنام یه ژن + متن آهنگ

میران علییه ژن

ادامه مطلباهنگ ته ولا  میران علی ( ته وه لا ) + متن اهنگ

میران علیته ولا

ادامه مطلباهنگ جدید میران علی بنام ئیرو ئیرو + متن اهنگ

میران علیئیرو ئیرو

ادامه مطلبمیران علی اهنگ مه یروه ( برنگرد ) + متن آهنگ

میران علیمه یروه

ادامه مطلبمیران علی اهنگ بوت نیه

میران علیبوت نیه

ادامه مطلبمیران علی اهنگ خائن

میران علی خائن

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه ی بی وفا از میران علی + متن وشعر

میران علیئه ی بی وفا

ادامه مطلبدانلود اهنگ له نجه و لار از میران علی + متن و شعر

میران علیله نجه و لار

ادامه مطلبدانلود اهنگ بیری سلیمانی از میران علی + متن و شعر

میران علیبیری سلیمانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ژیانم روی از میران علی + متن و شعر

میران علیژیانم روی