کرد موزیک

جدیدترینپربازدیدترینتصادفی

سیروان سعیدی فرد

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه روان از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردچاوه روان

ادامه مطلبدانلود اهنگ مقام از سیروان سعیدی فرد + متن وشعر

سیروان سعیدی فردمقام

ادامه مطلبدانلود اهنگ بیرم که گیانه از سیروان سعیدی فرد+ متن وشعر

سیروان سعیدی فردبیرم که گیانه

ادامه مطلبدانلود اهنگ نازیله از  سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردنازیله

ادامه مطلبدانلود اهنگ سویلا از  سیروان سعیدی فرد  + متن و شعر

سیروان سعیدی فردسویلا

ادامه مطلبدانلود اهنگ بینه بینه از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردبینه بینه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئاخربو از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردئاخر بو

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوه روانم از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردچاوه روانم

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوشم ئه ویت از سیروان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردخوشم ئه ویت

ادامه مطلبدانلود اهنگ بی کس وته نیا از سیزوان سعیدی فرد + متن و شعر

سیروان سعیدی فردبی کس و ته نیا