کرد موزیک

حه مه دی مه ولودی

کتاب کرد بودن : قسمتی از زندگی و چالشهای زندگی کاپیتان محمد موولودی است.

که پس از ۵۱ سال بعد از نوشتن آن چاپ شده است. ( کورد بوون )

ناگفته نماند که بخاطر سن زیاد و سختی های زندگی کاپیتان (حەمەدی مەولوودی‌‌ ) تمامی خاطرات ایشان نوشته نشده است ، و نتوانسته تمامی خاطرات و سختی های زندگیش را بنویسد ، تا بیشتر در جریان زندگی ایشان باشیم،

خاطرات ( کورد بوون ) و دورانی که کاپیتان در آن دوره زندگی کردن را میتوان به عنوان ۵۰ سال پر آشوب و سخت زندگی مردم کردستان در نظر گرفت، و میتوان قسمتی از تاریخ کردستان و حکومت تاسیس شده دوران قاضی محمد در نظر گرفت.

Albums

ادامه مطلبکتاب کورد بوون

محمد مولودیکورد بوون