کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبآهنگ جدید تها قادر به نام کورتی + شعر اهنگ

تها قادرکورتی

ادامه مطلبطهاقادر اهنگ چنده جوانی

ته ها قادرچنده جوانی

ادامه مطلبته ها قادر اهنگ بیرت ئه که م

ته ها قادربیرت ئه که م