مقام

مقام

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای ناصررزازی به نام مقام
Download New Music Naser Razazi Called By Meqam

مقام

ناسر رزازی آلبوم شاره که م

آهنگ جدیدناصررزازی

متن آهنگ مقام

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

متن اهنگ

ئاااه ئاه ئاه ئاهه ی ئایییییی ئه ری باوانکم ئه ی وی

ئه ی ئازیزه که م گولی ژیانم  ای هاوار زرد و هه لوه ریو

ئه ی باوان په پوله ی به ختم ئه ی ئازیز نه نیشته سه ری ئه ی هاوار

ئه ری وک چون په پوله ئه ری ئازیز جی ناهیله گول ئه ری باوان

شه رت بی عه شقی تو در نه کم له دل ئه ری باوان

ئه ری ویی وی ویی

ئه ری ئه و اته ی ئه کردره باواره ی دفنم

ئه ری ئازیز ئه ی ئه ی وی ئاخ

ئه ری ئه و اته ی ئه کردره باواره ی دفنم

ئه ری ئازیز کراسه کت بینه بیکه ن به کفنم

ئه ری های های های وی  وی وی

ئاییییییییییییییی ئاییییییی ئایییییییییی  وایییی وای وای

ئه ری له خوام داوایه ئه ری ئازیز

تا ماوم له دو نیایه ئه ری ئه ی وای وای ئاخ

ئاخ تا تابوته کم ئه ری ئازیز به شان هه لبگری ئاییییییییی ویییییی

ئه ری قرچی درونم هی هی ئازیز ئه ری باوانکم

گیانه ئیژی ته نوره ئای ئای ئای وی

چونکه بالاکه ت ئای باوان لیمه وه دوره ئه ی وی ئه ی وی ئایییییییییی

ئه ری یار ئه ی یار

ئه ی وی ئه ی وی

ئاااه ئاه ئاه ئاهه ی ئایییییی ئه ری باوانکم ئه ی ویشه رت بی عه شقی تو در نه کم له دل ئه ری باوان

ئه ری ویی وی ویی

ئه ری ئه و اته ی ئه کردره باواره ی دفنم