تارمایی

تارمایی

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای فرمیسک به نام تارمایی

Download New Music Video  Firmesk   Called By  Tarmaye

تارمایی

دانلود آهنگ جدیدفرمیسک

متن آهنگ تارمایی

گورانی نوی

متن مخفی

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیکگ

بالای من تارمایه

هه والم ته نیایی

گه لا له گلم دیی

ئه و له چی ئه گه ری

 

چاو گه لایه رو به شونم هه ست

بارانیکی نم نم

ریی شه قامیکی گمناو دورتر

له تینی چاو

 

 

کگات ئیواریکی شیت

بو شه و هه نگاو دنی

 

دل تفلی دستی درویش

له سوزیا ئه نیشیت

 

مانگ مانگی ئاوا بونم

روژ گوشه ی تنیا بونم

وه رز پاییزی گیانم

که ش نمه ی گریانم

من کچی خیالی په ره ی کام رمانم

کامه کوچه ی منه و له چویه

ناو نیشانم

 

 

شیت بوم

شیت بوم

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای فرمیسک به نام شیت بوم
Download New Music Firmesk Called By Shet Bum

شیت بوم

فرمیسکگورانی شیت بوم

آهنگ جدیدفرمیسک

متن آهنگ شیت بوم

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

 

متن آهنگ

تا کو که س نیه ونه ی خوی بی

 بی من چه بوی له خوت درچوی

زورزو روشتی خوت زو دوراند

پشتت بومن نه بو نه بو

هاواردکم ژینم تال و ته نگه

بی کس دسوتیم ته نیا به شم غم بو

 

تا کو که س نیه ونه ی خوی بی

بی من چه بوی له خوت درچوی

 

زورزو روشتی خوت زو دوراند

پشتت بومن نه بو نه بو

هاواردکم ژینم تال و ته نگه

بی کس دسوتیم ته نیا به شم غم بو

پیم بله جی من بوا زوجیرا

شیت  وم جه رگم سوتا 

دنیام لیک تر روخا

 

پیم بله جی من بوا زوجیرا

شیت  وم جه رگم سوتا 

دنیام لیک تر روخا

 

پیم بله جی من بوا زوجیرا

شیت  وم جه رگم سوتا 

دنیام لیک تر روخا

 

 

 

———————————————-

لینک فالو
کرد موزیک

نو فالو
کرد موزیک

متن آهنگ

تا کو که س نیه ونه ی خوی بی

 بی من چه بوی له خوت درچوی

زورزو روشتی خوت زو دوراند

پشتت بومن نه بو نه بو

هاواردکم ژینم تال و ته نگه

بی کس دسوتیم ته نیا به شم غم بو

 

تا کو که س نیه ونه ی خوی بی

بی من چه بوی له خوت درچوی

 

زورزو روشتی خوت زو دوراند

پشتت بومن نه بو نه بو

هاواردکم ژینم تال و ته نگه

بی کس دسوتیم ته نیا به شم غم بو

پیم بله جی من بوا زوجیرا

شیت  وم جه رگم سوتا 

دنیام لیک تر روخا

 

پیم بله جی من بوا زوجیرا

شیت  وم جه رگم سوتا 

دنیام لیک تر روخا

چاوه روان

چاوه روان

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای فرمیسک به نام چاوه روان
Download New Musi Firmesk  Called By Chawarwan

چاوه روان

فرمیسک گورانی چاوه روان

آهنگ جدیدفرمیسک

متن آهنگ چاوه روان

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

 

 

متن آهنگ

روباره کان ئه ی ئاوینه ی خیاله کان

ئه و دلتان په دسپیرم بودوره یاری دنیرم

کانیاوه کان جیژوانی تازه لاوه کان

دلم له لاتان جی دیلم

به یار بلین له میژساله له دوی ویلم

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

روباره کان ئه ی ئاوینه ی خیاله کان

ئه و دلتان په دسپیرم بودوره یاری دنیرم

کانیاوه کان جیژوانی تازه لاوه کان

دلم له لاتان جی دیلم

به یار بلین له میژساله له دوی ویلم

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

 

 

 

 

روباره کان ئه ی ئاوینه ی خیاله کان

ئه و دلتان په دسپیرم بودوره یاری دنیرم

کانیاوه کان جیژوانی تازه لاوه کان

دلم له لاتان جی دیلم

به یار بلین له میژساله له دوی ویلم

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

کانیاوه کان روباره کان

آرامگای بی قراره کان 

پم بیلن پربه هه ستم به نازداری

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

 

 

 

 

دوره دستم خوشم دوه دیپه رستمدوره دستم خوشم دوه دیپه رستم

فرمیسک

باوان

باوان

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای فرمیسک به نام باوان
Download New Music Firmesk Called By Bawan

باوان

فرمیسک

آهنگ جدیدفرمیسک

متن آهنگ باوان

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

 • متن اهنگ
 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 • باوانه باوآن تینی هه تاوان
 • روژله دوی شالت سوتا له تاوان
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا

 

 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 • باوانه باوآن تینی هه تاوان
 • روژله دوی شالت سوتا له تاوان
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا
 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 • باوانه باوآن سومای چاوان
 • دل له زولفت دا کوتوته داوان
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 • باوانه باوآن تینی هه تاوان
 • روژله دوی شالت سوتا له تاوان
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا
 •  دم غونچیلانه ی رومت هه لاله
 • ئاوینت خه ونه وینه ت خیاله
 • باوانه باوآن تینی هه تاوان
 • روژله دوی شالت سوتا له تاوان
 • تاکانی لیوت دل بی به دوتا
 • له تاوی چاوت ئه ستیره سوتا