دل دل

دل دل

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای شاکار ستار  به نام دل دل
Download New Music  Shakar Star Called By Dl Dl

دل دل

شاکار ستار اهنگ دل دل

آهنگ جدید شاکار ستار

متن آهنگ دل دل

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

متن اهنگ

 دل  دل دلی تو بو من

دل دل  دل دلی من  بوتو

دل  دل دلی تو بو من

دل دل  دل دلی من  بوتو

با که س نزانه حسود نه زانه

شاهیدی عشقمان بس خوا بیزانه

با که س نزانه حسود نه زانه

شاهیدی عشقمان بس خوا بیزانه

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل  دل دلی تو بو من

دل دل  دل دلی من  بوتو

دل  دل دلی تو بو من

دل دل   دل دلی من  بوتو

دل  دل دلی تو بو من

دل دل  دل دلی من  بوتو

با که س نزانه حسود نه زانه

شاهیدی عشقمان بس خوا بیزانه
خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

دل دل  دل دلی من  بوتودل   دل دلی تو بو من

دل دل   دل دلی من  بوتو

با که س نزانه حسود نه زانه

شاهیدی عشقمان بس خوا بیزانه

با که س نزانه حسود نه زانه

شاهیدی عشقمان بس خوا بیزانه

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل  دل دلی تو بو من

دل دل   دل دلی من  بوتو

دل  دل دلی تو بو من

دل دل  دل دلی من  بوتو
خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل  دل دلی تو بو من</h
خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل   دل دلی تو بو من</h
خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل   دل دلی تو بو من</h
خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

خوشویستکم روناکی ژینم

به تووه جوانه تواوی ژینم

 دل  دل دلی تو بو من</h