سروود

سروود

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای  نجم الدین غلامی به نام سروود
Download New Music Najmadin Gholami Called By Srod

سروود

نجمه غلامی

آهنگ جدید نجم الدین غلامی

متن آهنگ سروود

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

متن اهنگ

 

ئه و گولی خه زان وه راندی و نه مرد

ئه و دلی نه سور له هیوای نه کرد

ئه و گولی خه زان وه راندی و نه مرد

ئه و دلی نه سور له هیوای نه کرد

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

ئه و فریشتانی تا مردن ئاوان

بلام همیسان فریان گرته وه

 

ئه و فریشتانی تا مردن ئاوان

بلام همیسان فریان گرته وه

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

ئه و ئه ستیره ی کشا بو ناو چه

له سه ره مرگا قت نایته سه رده م

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

ئه و مله ی بای وشت بالی ئه وه راند

له به رستاوه خین که وت له ئاسمان

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

ئه و ئه ستیره ی کشا بو ناو چه

له سه ره مرگا قت نایته سه رده م

 

وان له ناو دلی منا جوانن

چونکه نمونه ی قت کول نه دانن

ئه و مله ی بای وشت بالی ئه وه راند

له به رستاوه خین که وت له ئاسمان

پایز پایز

پایز پایز

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای نجمه غلامی به نام پایز پایز
Download New Music Najmadin xolami Called By

پایز پایز

فول آلبوم نجمه غلامی

آهنگ جدیدنجم الدین غلامی

متن آهنگ پایز پایز

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

متن اهنگ

پایز پاییز بوکی قز  زرد

پایز پاییز بوکی قز  زرد

من ما ت توزیز هه ردو هاو ده نگ

من فرمیسکم تو بارانت

من هناسه م تو بای ساردت

من خه م تو هه وری گریانت

دوایی نایه دادم دات

پاییز پاییز

پاییز پاییز گه لا ریزانت

پاییز پاییز گه لا ریزانت

هه وری ماتی ئاسمانت

له بر کزی با س رته زین

له گل گلای درختا ئه ژیم

بلام پر سخت و به جوشه

دو زخیکم وا له جوشه

پاییز پاییز

پاییز پاییز

پاییز پاییز

پاییز پاییز

شان ومل روت من مت توزیز

هردوکمان زیز

هر چند گول سیس ئه بی بگرین

ئالتونی دار ئه رژی بگرین

هول بالدار ئه فری بگرین

بگرین بگرین چاومان نه سرین

پاییز پاییز هه رگیز هه رگیز

پایز پاییز بوکی قز  زردپایز پاییز بوکی قز  زرد

من ما ت توزیز هه ردو هاو ده نگ

من فرمیسکم تو بارانت

من هناسه م تو بای ساردت

من خه م تو هه وری گریانت

دوایی نایه دادم دات

پاییز پاییز

پاییز پاییز گه لا ریزانت

پاییز پاییز گه لا ریزانت

هه وری ماتی ئاسمانت

له بر کزی با س رته زین

له گل گلای درختا ئه ژیم

بلام پر سخت و به جوشه

دو زخیکم وا له جوشه

پاییز پاییز

پاییز پاییز

پاییز پاییز

پاییز پاییز

شان ومل روت من مت توزیز

هردوکمان زیز

هر چند گول سیس ئه بی بگرین

ئالتونی دار ئه رژی بگرین

هول بالدار ئه فری بگرین

بگرین بگرین چاومان نه سرین

پاییز پاییز هه رگیز هه رگیز