دورمه به

دورمه به

دانلود آهنگ کردی جدید و بسیار زیبای  شاباززمانی به نام دورمه به
Download New Music Shabaz Zamani Called By Dur maba

دورمه به

شاباززمانی

آهنگ جدیدشاباززمانی

متن آهنگ دورمه به

متن شعر

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام

کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام

آدرس جدید کردموزیک

متن آهنگ

خوشم ئه وه ی وره ئامیزم ئازیزه کم

که دوری هینده ی دوریت بیرت ئه که م

 

خوشم ئه وه ی وره ئامیزم ئازیزه کم

که دوری هینده ی دوریت بیرت ئه که م

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

وکوشیتم چاوه ریتم

خوت ئه زانی چه نم خوش ئه ویی

هه موشه ویک وینه کانت 

هه ل ئه په رن له سه ر چاوم

خه و ئه بینم تو هاو سه رمی

بویاده وه ئارام ئه بم

ژیانم بوتویه خوشم ئه ویی باوربکه

که تونی دلیشم مه یلی مه رگی خوی ئه که

 

ژیانم بوتویه خوشم ئه ویی باوربکه

که تونی دلیشم مه یلی مه رگی خوی ئه که

 

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

 

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

 

وکوشیتم چاوه ریتم 

خوت ئه زانی چه نم خوش ئه ویی

 

هه موشه ویک وینه کانت

هه ل ئه په رن له سه ر چاوم

خه و ئه بینم تو هاو سه رمی

بویاده وه ئارام ئه بم

خوشم ئه وه ی وره ئامیزم ئازیزه کمکه دوری هینده ی دوریت بیرت ئه که م

 

خوشم ئه وه ی وره ئامیزم ئازیزه کم

که دوری هینده ی دوریت بیرت ئه که م

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

هرکاتیک دوری ئارامم نیه بوت

وکوشیتم چاوه ریتم

خوت ئه زانی چه نم خوش ئه ویی

هه موشه ویک وینه کانت 

هه ل ئه په رن له سه ر چاوم

خه و ئه بینم تو هاو سه رمی

هه موشه ویک وینه کانت

هه ل ئه په رن له سه ر چاوم

خه و ئه بینم تو هاو سه رمی

بویاده وه ئارام ئه بم</s