کرد موزیک

هانی مجتهدی

MP3s

ادامه مطلباهنگ جدید هانی مجتهدی بنام نوروز + متن اهنگ

هانی مجتهدینوروز

ادامه مطلبآهنگ جدید هانی مجتهدی بنام عاشقی + متن اهنگ

هانی مجتهدیعاشقی

ادامه مطلباهنگ جدید هانی مجتهدی به نام روحی هه تاو + متن

هانی مجتهدیروحی هه تاو

ادامه مطلبهانی مجتهدی اهنگ ته نیایی +متن وشعر

هانی مجتهدیته نیایی

ادامه مطلبدانلود آهنگ جدید هانی به نام دلتنگی

هانیدلتنگی

ادامه مطلبهانی مجتهدی آهنگ یار+متن وشعر

هانییار

ادامه مطلبهانی مجتهدی اهنگ کوردستان +متن وشعر

هانی مجتهدیکوردستان

ادامه مطلبهانی مجتهدی اهنگ وه یادی سالان+متن وشعر

هانی مجتهدیوه یادی سالان

ادامه مطلبهانی مجتهدی اهنگ پیکه وه+متن وشعر

هانی مجتهدی پیکه وه

ادامه مطلبهانی مجتهدی اهنگ چاوه روانی+متن وشعر

هانی مجتهدیچاوه روانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ گول بارین از هانی مجتهدی

هانی مجتهدیگول بارین

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوشه ویستم از هانی مجتهدی + شعر اهنگ

هانیخوشه ویستم

ادامه مطلبدانلود اهنگ گه رامه وه از هانی مجتهدی

هانی مجتهدیگه رامه وه