کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ قه ده ر

Hadi GhaforiQadar

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ په یکی عه شق +متن شعر

Hadi GhafouriPayki Eshq

ادامه مطلبآهنگ مردنم ئه بینم هادی غفوری +متن وشعر

Hadi GhafouriMirdinm Abinm

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ هه تادمرم

Hadi GhaforiHata Damrm

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ شه و چه ره

Hadi GhaforiShaw Chere

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ یاد

Hadi GhaforiYad

ادامه مطلبهادی غفوری اهنگ خه زان+متن وشعر

Hadi GhafouriXazan