کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوزگه از نوینه ر + متن و شعر

نوینه رخوزگه

ادامه مطلبدانلود اهنگ خه تی سوور از نوینه ر + متن و شعر

نوینه رخه تی سوور

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه وه منم از نوینه ر + متن و شعر

نوینه رئه وه منم

ادامه مطلبدانلود اهنگ دوزخ از نوینه ر (رپ)

نوینه ردوزخ

ادامه مطلبدانلود اهنگ ورزی نوی از نوینه ر + متن و شعر

نوینه رورزی نوی

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوزگه از نوینه ر

نوینه رخوزگه

ادامه مطلبدانلود اهنگ رش و سپی از نوینه ر + متن و شعر

نوینه ررش و سپی

ادامه مطلبدانلود اهنگ عه نتیکه از نوینه ر + متن وشعر

نوینه رعه نتیکه

ادامه مطلبدانلود اهنگ رپ  نوینه ر به نام آزادی + متن و شعر

نوینه رآزادی

ادامه مطلبدانلود اهنگ هاوار از نوینه ر و کاوه فتاحی + متن وشعر

نوینه رهاوار

ادامه مطلبدانلود اهنگ ۲۶٫۱۰ از نوینه ر  (رپ)

نوینه ر۲۶٫۱۰

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوماره از نوینه ر + شعر اهنگ

نوینه رخوماره