کرد موزیک

MP3s

ادامه مطلبنامو آهنگ بو چی نایی + متن اهنگ

NamoBo Chi Nayay

ادامه مطلبنامو آهنگ تو بلی دیم + متن آهنگ

NamoTo Ble Dem

ادامه مطلبنامو اهنگ مینا گیان

NamoMina Giyan

ادامه مطلبنامو اهنگ یادی جاران

NamoYadi Jaran

ادامه مطلبنامو اهنگ خوشت بویم + متن وشعر

NamoXosht Bwem

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیره دروم از نامو + متن و شعر

NamoLera Darom

ادامه مطلبدانلود اهنگ شیرینی من از نامو + متن و شعر

NamoShirini Mn

ادامه مطلبدانلود اهنگ خوزگه لیره بایی از نامو + متن و شعر

دانلود اهنگ خوزگه لیره بایی از نامو + متن و شعر

ادامه مطلبدانلود اهنگ بو ده ته وی آلوده م بی از نامو + شعر اهنگ

NamoBo Dathave Alodam Bi

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئیواریکی دلگیره از نامو + تکست اهنگ

NamoEwarayake dl gera

ادامه مطلبآهنگ نایه ته وه بیرم از نامو + شعر اهنگ

NamoNayTawa Birem

ادامه مطلبآهنگ تو نهاتی از نامو + شعر اهنگ

NamoTo Nahati

ادامه مطلبدانلود اهنگ چاوت بو چی شه ر دکا از نامو + تکست اهنگ

NamoChawet Bo Chi Shar Daka