کرد موزیک

Albums

ادامه مطلبالبوم گولی نازدار از عدنان کریم ✅️ + Zip File

عدنان کریمگولی نازدار

MP3s

ادامه مطلبعدنان اهنگ له رزانه

عدنان کریم له رزانه

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ خاتون

عدنان کریمخاتون

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ هیجری تو +متن وشعر

عدنان کریمهیجری تو

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ دارستانی سوتاو +متن وشعر

عدنان کریمدارستانی سوتاو

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ خنده ی گول

عدنان کریمخنده ی گول

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ ریشه ی دل

عدنان کریمریشه ی دل

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ ئاواتیک

عدنان کریمئاواتیک

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ جوانیت +متن وشعر

عدنان کریمجوانیت

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ له به ر درگا

عدنان کریم له به ر درگا

ادامه مطلبعدنان کریم اهنگ ده گه ران

عدنان کریم ده گه ران

ادامه مطلباهنگ اسمان از پیوند جاف +متن وشعر

پیوند جافاسمان

ادامه مطلبپیوند جاف اهنگ ئازار

ئازارپیوند جاف

ادامه مطلبدانلود اهنگ گومی خوین از عدنان کریم

عدنان کریمگومی خوین

ادامه مطلبدانلود اهنگ عشق و آزادی از عدنان کریم  + متن اهنگ

عدنان کریمعشق و ازادی

ادامه مطلبدانلود اهنگ گریان نیوه شه و از عدنان کریم + متن اهنگ

عدنان کریمگریان نیوه شه و