کرد موزیک

حسن زیرک

حسن زیرک (زادهٔ ۸ آذر ۱۳۰۰ – درگذشت  ۵ تیرماه ۱۳۵۱ بوکان) خواننده ترانه‌های کُردی بود. حسن زیرک با خواندن تعداد بسیار زیادی از آوازهای سنتی مردم کُرد، سبب حفظ و نگهداری این آثار فاخر فرهنگی از گزند فراموشی شد. از او بیش از 1300 ترانه و آواز به یادگار مانده‌است. حسن زیرک در آذر سال ۱۳۰۰ شمسی در محله قلعه سردار بوکان متولد شد.

بیوگرافی کامل کلیک کنید

Albums

ادامه مطلبحسن زیرک – فول آلبوم

حسن زیرکپلی لیست

MP3s

ادامه مطلباهنگ نیشتمان حسن زیرک + متن آهنگ

حسن زیرکنیشتمان

ادامه مطلباهنگ دترسم بمرم از حسن زیرک (ده ترسم بمرم ) ریمیکس بهمن فرجی

حسن زیرکدترسم بمرم

ادامه مطلبمحسن چاوشی و حسن زیرک اهنگ نازدار نازدار + تکست اهنگ

محسن چاوشی و حسن زیرکنازدار

ادامه مطلباهنگ داینه حسین زیرک ( داینی تو داینی )

حسن زیرکداینه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ده تکه از حسن زیرک ( ده تی که ) + شعر

حسن زیرکده تی که

ادامه مطلبدانلود اهنگ به لار از حسن زیرک + متن

حسن زیرکبه لار

ادامه مطلبدانلود اهنگ هو له یلی( هو لیلی) از حسن زیرک

حسن زیرکهو له یلی

ادامه مطلبدانلود اهنگ بانه و مریوان از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکبانه و مربوان

ادامه مطلبدانلود اهنگ باران بارانه از حسن زیرک

حسن زیرکبارانه

ادامه مطلبدانلود اهنگ که و یار از حسن زیرک

حسن زیرککه ویار

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیلا از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکلیلا

ادامه مطلبدانلود اهنگ توبه از حسن زیرک

حسن زیرکتوبه

ادامه مطلبدانلود اهنگ وا مه که از حسن زیرک

حسن زیرکوامه که

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیم زیز بووه از حسن زیرک

حسن زیرکلیم زیز بووه

ادامه مطلبدانلود اهنگ شلیره از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکشلیره

ادامه مطلبدانلود اهنگ لیم زیز بوه از حسن زیرک

حسن زیرکلیم زیز بووه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ساقی از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکساقی

ادامه مطلبدانلود اهنگ کولوانه سور از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرککولوانه سور

ادامه مطلبدانلود اهنگ یاره  که م دلداره که م از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرک یاره که م دلدارکه م

ادامه مطلبدانلود اهنگ لورکه از حسن زیرک + متن اهنگ

حسن زیرکلورکه

ادامه مطلبدانلود اهنگ به ر هه لبینه از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکبه ر هه لبینه

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئامینه گیان ( آمینه گیان ) از حسن زیرک + متن اهنگ

حسن زیرکئامینه گیان

ادامه مطلبدانلود اهنگ کویستانان خال خال از حسن زیرک ❤️

حسن زیرککویستانان خال خال

ادامه مطلبدانلود اهنگ سیخمه از حسن زیرک با کیفیت orginal

حسن زیرکسیخمه

ادامه مطلبدانلود اهنگ جوانی جوانی از حسن زیرک ♥

حسن زیرکجوانی جوانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئاموزا از حسن زیرک با کیفیت ۳۲۰

حسن زیرکئاموزا

ادامه مطلبدانلود اهنگ نیه له مال از حسن زیرک با کیفیت ۳۲۰

حسن زیرکنیه له مال

ادامه مطلبدانلود اهنگ با وابی از حسن زیرک با کیفیت ۳۲۰

حسن زیرکبا وابی

ادامه مطلبدانلود اهنگ کراس رش از حسن زیرک +  متن اهنگ

حسن زیرککراس ره ش

ادامه مطلبدانلود اهنگ قومری از حسن زیرک  + شعر اهنگ

حسن زیرکقومری

ادامه مطلبدانلود اهنگ لاده از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکلاده

ادامه مطلبدانلود اهنگ سیو پی گه یشت از حسن زیرک + متن اهنگ

حسن زیرکسیو پی گه یشت

ادامه مطلبدانلود اهنگ نه مام از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکنه مام

ادامه مطلبدانلود اهنگ قاسپه ی که و از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکقاسپه ی که و

ادامه مطلبدانلود اهنگ په ری از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکپه ری

ادامه مطلبدانلود اهنگ پی بلی مزه دار از حسن زیرک

حسن زیرکپی بلی مزه دار

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئامینه ئه ورو از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکئامینه ئه ورو

ادامه مطلبدانلود اهنگ دینه مه رو از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکدینه مه رو

ادامه مطلبدانلود اهنگ کولوانه سور از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرککولوانه سور

ادامه مطلبدانلود اهنگ کتانه از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرککتانه

ادامه مطلبدانلود اهنگ دوکتور از حسن زیرک

حسن زیرکدکتور

ادامه مطلبدانلود اهنگ شه ده لار از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکشه ده لار

ادامه مطلبدانلود اهنگ شوفیر از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکشوفیر

ادامه مطلبدانلود اهنگ میر گولان از حسن زیرک + شعر اهنگ

حسن زیرکمیر گولان

ادامه مطلبدانلود اهنگ سه بری از حسن زیرک با کیفیت ۳۲۰

حسن زیرکسه بری

ادامه مطلبدانلود اهنگ هه ر وایه از حسن زیرک با کیفیت ۳۲۰

حسن زیرکهه ر وایه

ادامه مطلبدانلود اهنگ نسرین از حسن زیرک (نه سرین )

حسن زیرکنه سرین

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئامینه و ئامین از حسن زیرک

حسن زیرکامین و امین

ادامه مطلبدانلود اهنگ لای لای سوره گول از حسن زیرک

حسن زیرکلای لای سوره گول

ادامه مطلبدانلود اهنگ نصیحت بی بو دلدار از حسن زیرک

حسن زیرکنصیحت بی بو دلدار

ادامه مطلبدانلود اهنگ نایلونه از حسن زیرک

حسن زیرکنایلونه

ادامه مطلبدانلود اهنگ زارا از حسن زیرک

حسن زیرکزارا

ادامه مطلبدانلود اهنگ راسته ی خه یابان از حسن زیرک

حسن زیرکراسته ی خه یابان

ادامه مطلبدانلود اهنگ لانکوله از حسن زیرک

حسن زیرکلانکوله

ادامه مطلبدانلود اهنگ وه ره قوربان از حسن زیرک

حسن زیرکوه ره قوربان

ادامه مطلبدانلود اهنگ سابلاغ از حسن زیرک

حسن زیرکسابلاغ

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه سمه ر دولبه ر از حسن زیرک + تکست اهنگ

حسن زیرکئه سمه ر دولبه ر

ادامه مطلبدانلود اهنگ ئه ری ناز از حسن زیرک

حسن زیرکئه ری ناز

ادامه مطلبدانلود اهنگ  هو له یلی از حسن زیرک

حسن زیرکهو لیلی

ادامه مطلبدانلود اهنگ نورانی از حسن زیرک

حسن زیرکنورانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ مه زه دار از حسن زیرک

حسن زیرکمه زه دار

ادامه مطلبدانلود اهنگ به رده از حسن زیرک

حسن زیرکبه رده

ادامه مطلبدانلود اهنگ ای وه ی له گول از حسن زیرک

حسن زیرکای وه ی له گول

ادامه مطلبدانلود اهنگ ده نگی ساز دی از حسن زیرک

حسن زیرکده نگی ساز دی

ادامه مطلبدانلود اهنگ ناله شکینه از حسن زیرک

حسن زیرکناله شکینه

ادامه مطلبآهنگ خانمی مه زه دار از حسن زیرک

حسن زیرکخانمی مه زه دار

ادامه مطلبآهنگ نامدوینی از حسن زیرک

حسن زیرکنامدوینی

ادامه مطلبدانلود اهنگ گه و هه ره از حسن زیرک

حسن زیرکگه و هه ره

ادامه مطلبدانلود اهنگ ناسکه جوانی از حسن زیرک

حسن زیرکناسکه جوانی

ادامه مطلبدانلود اهنگ نه وروز از حسن زیرک

حسن زیرکنوروز

ادامه مطلبدانلود اهنگ باوانکه ی از حسن زیرک

حسن زیرکباوانکه ی

ادامه مطلبآهنگ کاکی جوتیار از حسن زیرک

حسن زیرککاکی جوتیار

ادامه مطلبدانلود اهنگ کرماشان از حسن زیرک

حسن زیرککرماشان